juchiewicz

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie:

• Prowadzenia ksiąg rachunkowych m.in.:

- przygotowujemy Politykę Rachunkowości

- opracowujemy zakładowy plan kont

- sporządzamy roczne sprawozdanie finansowe

- dokonujemy analiz ekonomiczno-finansowych

- pomagamy przy przekształceniach podmiotów gospodarczych

- weryfikujemy księgi rachunkowe
Prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
Prowadzenia ewidencji podatku ryczałtowego
Prowadzenia ewidencji i rozliczanie podatku VAT, VAT-UE
Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia
Sporządzania deklaracji i informacji podatkowych PIT, CIT,VAT
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa m.in.:

- sporządzamy listy płac

- prowadzimy rozliczenia ZUS

- sporządzamy i rozliczamy umowy cywilno-prawne

- prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców

- prowadzimy imienne karty przychodów pracowników

- rozliczamy świadczenia zasiłkowe pracowników i właścicieli

- prowadzimy karty zasiłkowe
Sporządzania sprawozdań finansowych GUS
Reprezentowania przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Obsługi w siedzibie biura kontroli podatkowych, skarbowych, ZUS
Rozliczeń rocznych PIT osób fizycznych
Pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 

Zapraszamy do współpracy