juchiewicz

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badanie i ocena sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z:

  • ustawą o rachunkowości,
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
  • normami wykonywania zawody biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.