juchiewicz

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nasza działalność koncentruje się na świadczeniu usług z zakresu:

- rewizji finansowej:

  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej;

- usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;

- doradztwa podatkowego;

- wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;

- usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;

 

Zapraszamy do współpracy