juchiewicz

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Etapy badania

Naszym celem i obowiązkiem jest zapewnienia wysokiego poziomu jakości i rzetelności świadczonych usług.
Zwyczajowo badanie sprawozdania finansowego większej Jednostki przeprowadzamy w trzech etapach uzgadnianych z Klientem, a mianowicie:

  • Etap I -   Identyfikacja potrzeb i określenie zasad współpracy; poznanie jednostki, identyfikację ryzyka działalności gospodarczej w danej branży oraz obszarów istotnego ryzyka działalności jednostki a także zaplanowanie czynności rewizyjnych.
  • Etap II - Badanie zasadnicze dokonywane po przedłożeniu przez Jednostkę pełnego sprawozdania w terminach wcześniej uzgodnionych. Badanie jest prowadzone w taki sposób, aby ograniczyć angażowanie kluczowych pracowników Jednostki do niezbędnego minimum.
  • Etap III - Wydanie opinii i raportu uzupełniającego opinię oraz w razie potrzeby listu porewizyjnego o charakterze doradczym.

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie przygotowywania oferty oraz podczas badania są traktowane jako ściśle poufne.